مخمصه

اولين و تنها اتاق فرار (مخمصه) full high technology در ايران بدون هيچ گونه قفل و كليد
همراه كافه گيم و بولينگ مجازى
همه و همه در مجموعه بازى بزرگسالان مخمصه

اتاق فرار مخمصه چیست؟

اتاق فرار مخمصه نوعى بازى گروهى است كه شما و دوستانتان وارد فضايى ميشويد كه در هاى خروج با توجه به داستانى كه برايتان تعريف شده به روى شما بسته است.
حالا شما فقط ٦٠ دقيقه فرصت داريد تا با كار تيمى راز و رمز فرار از اين اتاق رو به دست بياريد.
اما نكته اى كه اتاق فرار هاى مجموعه مخمصه رو از ساير اتاق فرار ها متمايز ميكنه اينه كه قفل ها و راز و رمز هاى بازى ها به صورت full high technology طراحى شده و از قفل هاى رايج در اتاق فرار ها استفاده نشده.
نكته دوم اينكه شما براى ورود به بازى با داستانى از پيش تعريف شده رو به رو نيستيد.
اينكه چرا اينجا هستيد هم خودش يك معماست…